Brukerstøtte - Feil språk i programmet - Windows 7

SymWriter

Du må avslutte Symwriter før du starter prosedyren under.

Dersom du får feil språk i Windows 7, på menyene, vennligst følg punktene under for å verifisere at språket er satt til Norsk i din Windows.

Feltene som skal velges/trykkes på er markert med rødt.

  1. Gå inn på Kontrollpanel via start menyen
  2. Trykk på Klokke, språk og område
  3. Trykk på Region og Språk
  4. Velg Norsk, bokmål (Norge) eller Norsk, Nynorsk (Norge) i menyen markert under.
  5. Trykk OK nederst i vinduet.
  6. Start Symwriter

Menyene i Symwriter skal nå være på norsk.

Dersom du fortsatt ikke får norsk skyldes det at du har en engelsk  versjon av Win7 med en norsk språkmodul. Det kommer en oppdatering av SymWriter som ordner opp i dette problemet ganske snart. Ordlister og symboler fungerer likevel på norsk. Det er kun menyene som er på engelsk.