Trykk på et bilde for å forstørre.
By Choice - bilde 1 By Choice - bilde 2
By Choice - bilde 3 By Choice - bilde 4
By Choice - bilde 5 By Choice - bilde 6
By Choice - bilde 7

By Choice

Communicate: By Choice er et program for å lage og bruke aktiviteter med "spørsmål og svar" på flere nivåer. Det består av to deler: En del (Editoren) brukes til å lage og redigere aktivitetene - og en annen del til å kjøre dem.

By Choice aktivitetene presenterer "spørsmål og svar" oppgaver for brukerne. De mange aktivitetene som følger med programmet dekker både grunnleggende ferdigheter for år 1 og 2 i vanlig skole og en bredere aldersgruppe i spesialundervisningen. Det har også andre eksempler på oppgaver som viser det store potensialet i programmet. Lærere og andre veiledere kan utvikle egne aktiviteter i programmet - i tillegg til produsentens og NorMedias ressursutvikling for programmet. 

By Choice har to komponenter:

By Choice (Player - Spilleren)
Spilleren er programmet som elevene vil bruke til å kjøre aktivitetene. Det kan brukes til å bla og se på og kjøre aktiviteter lagd i Editoren. Spilleren kan gi tilbakemeldinger under bruk, og også vise framdriften på slutten av hver aktivitet for å registrere elevens innsats.

By Choice Editor (Redigering)
Editoren er programmet som brukes til å lage og redigere aktiviteter, og kan benyttes av veiledere og andre som forbereder oppgaver o.l..
Editoren har tre nivåer:
(a) Rediger kun, som kan brukes til å redigere og gi nytt formål til eksisterende aktiviteter.
(b) Lag og Rediger, som lar deg lage en rekke aktiviteter, og også har ekstra redigerings funksjoner.
(c) Ekspert, som åpner opp for programmets fulle funksjonalitet.  

Samme ressurser som de andre programmene i Communicate serien

By Choice leveres med samme symboler og bilder som alle de andre programmene i Communicate serien: 12.000 WLS Widgit Lese og Skrive symboler i farge og sort/hvitt + 2000 tegninger og fotos i Widgit Pictures bildesett - eller du kan bruke egne bilder. Ordlista inneholder hele 111.000 ord. 

Nora talesyntese og lydfiler og stimulerende animasjoner til feedback og belønning følger med

Mange ferdige aktiviteter følger med programmet

Oppgavene omfatter mer enn 100 ferdige oppgaver på inntil 5 nivåer innen: Bokstavarbeid - Farger og former -  Naturfag - Ordtrening - Sortering og rekkefølger - Språkforståelse - Tall og mengder - Trykk og noe skjer - Memory - Visuell diskriminering + diverse andre aktiviteter. Se Eksempler på aktiviteter på høyre side.

Styre aktivitetene

Aktivitetene er organisert i mapper som ev. kan kopieres til bruk i individuelle opplegg. Du kan legge til brukermapper eller gruppemapper i ”Brukere” mappen og legge inn elevfiler osv.. Hver mappe kan vise et bilde som brukeren eller gruppa vil kjenne igjen som sitt arbeid. Her kan en også lagre egne aktiviteter som er lagd i By Choice Editoren.

 

SUPERTILBUD på Taleboka til alle som har el. kjøper By Choice: kr. 400 eks. mva. for 1-5 installasjoner!

Du vet hvor viktig god uttale er for barn som skal lære språk og korrekt tale. Og at ingen talesynteser er feilfrie… Du vet kanskje også at dyslektikere og mange andre er bedre tjent med levende tale enn de kunstige talesyntesenes varierende kvalitet – og at Taleboka med sin klare damestemme både er best på uttale av enkeltord og desidert størst på levende tale..? Med Taleboka får du lyderte bokstaver ved staving og kan kombinere levende og syntetisk tale ved behov. Med Taleboka får du dermed det beste fra begge verdener – og det er det ingen andre som kan! 

Se flere detaljer på http://www.normedia.no/taleboka_tts_talesyntese  

 

Testet på:

Kompatibel med Windows XP
Kompatibel med Windows Vista
Kompatibel med Windows Server 2003

Priser   Eks Mva   Inkl. mva
1-inst   1.500   1.875 Legg By Choice - 1-inst i handlekurven.
2-inst   2.500   3.125 Legg By Choice - 2-inst i handlekurven.
5-inst
HMS nummer: 162393
  3.500   4.375 Legg By Choice - 5-inst i handlekurven.

© Widgit software Ltd, UK 2005-2010. Norsk versjon ved NorMedia 2010.