By Choice.

By Choice Editor

By Choice Editor (Redigering)

Editoren er programmet som brukes til å lage og redigere alle aktiviteter. Den benyttes av lærere og andre veiledere som forbereder oppgaver o.l., og har tre nivåer: 

1. Rediger kun, som kan brukes til å redigere og gi nytt formål til eksisterende aktiviteter. 

I Editoren (Redigering) kan en lage, redigere og teste både enkle og mer kompliserte oppgaver. F.eks. en enkel ett svars aktivitet, der brukeren blir bedt om å matche en bil fra en bilgruppe på høyre side med tilsvarende bil på venstre side. Du kan f.eks. ha 4 biler på høyre side av skjermen og en matchende blå bil i det hvite utskriftsområdet på venstre side. Du har mange verktøy til rådighet for å variere oppgavene, f.eks. kan du lage noen "avledere" for å gjøre aktiviteten litt vanskeligere.  

2. Lag og Rediger, som lar deg lage en rekke aktiviteter, og også har ekstra redigerings funksjoner.

En grunnleggende aktivitet kan utvides på mange måter: f.eks. ved å gi hørbar og visuell presentasjon av oppgaven, ved å flytte på det rette valget, ved å gi hørbar feedback ved gale eller riktige valg, og ved å benytte animasjon som belønning. Du kan f.eks. legge til tale når en figur vises første gang eller når den blir valgt. Du kan velge å la figuren tale teksten den inneholder eller angi en alternativ tekst som du skriver inn i en tekstboks. Det er nyttig for å kunne legge tekst til bilder uten tekst. Det er også mulig å benytte medfølgende animasjoner. Som regel vil de bli brukt som belønning. 

Du kan lage et spørsmål/svar par, lage avledere og velge flere elementer, legge til figurer som gir visuelle instrukser, legge til tale og/eller lyd som positive tilbakemeldinger på riktige svar - og legge til en animasjon som belønning. Du kan lage rekkefølge aktiviteter ved f.eks. å velge terninger i riktig sekvens, og gruppere ting ved å sortere klær og dyr osv.. En kan også bruke tekster i steden for eller sammen med bilder. Du kan f.eks. matche tekst og bilde. Å matche objekter ved deres navn eller matche par med beslektede objekter er normalt gode aktiviteter. F.eks. å lage en matchende aktivitet der dinosaurer kobles med navnene deres. Du kan bruke alle slags objekter i en aktivitet: f.eks. faste tekstobjekter som plassholdere for bilder, og bruke bakgrunner for å lage interessante scener for svarene, og kunne skrive ut disse osv.. 

3. Ekspert, som åpner opp for programmets fulle funksjonalitet.

 På hver side i en aktivitet kan det være flere "lag". Figurene kan vises i et bestemt lag, i alle lag etter et bestemt lag, eller i alle lag. Det er også mulig å velge hvilke lag som skal vises og når. Utseendet på skjermen kan dermed endres radikalt under en aktivitet - f.eks. for å avdekke ett og ett spørsmål knyttet til det forrige spørsmålet, snarere enn å presentere alle på en gang. F.eks. kan en lage en aktivitet der brukeren først bes om å velge det største dyret, og deretter den minste bilen når neste lag blir avdekket. Når det er besvart kan et nytt lag vises, der brukeren blir bedt om å velge den største planten osv..

Ved å bruke en kø med bilder kan en lage en enkel "fange" aktivitet samt andre minne / matchende aktiviteter. En kø med bilder betyr at de presenteres en om gangen, og endres når brukeren trykker på "Snu" knappen på skjermen.

CBC-Editor-Sommerfugl

 

  CBC-Editor-Finn-bille

 

CBC-Edit-TerningStor 

 

CBC-Editor-Valg