By Choice.

Eksempler på aktiviteter

  

Aktivitetene omfatter mer enn 100 ferdige oppgaver på inntil 5 nivåer innen:

Bokstavarbeid - Farger og former -  Naturfag - Ordtrening - Sortering og rekkefølger - Språkforståelse - Tall og mengder - Trykk og noe skjer - Memory - Visuell diskriminering - og diverse andre aktiviteter.

Øvelsene kan gå over flere sider og bestå av mange ulike typer oppgaver. 

 - velge det bildet som skiller seg ut fra andre - enten i detalj eller funksjon
 - velge par som er helt eller nesten like (parlek)
 - plassere bilder i en bestemt rekkefølge, f.eks. etter størrelse eller handlingssekvens
 - sortere i klasser, f.eks. dyr som kan svømme eller fly osv. 
 - koble ting som hører sammen visuelt eller funksjonelt, som f.eks. kniv og saks
 - fullføre en sekvens når starten er gitt (startbildet / startbildene er presentert)
 - fylle ut hull i en sekvens når en får bildeinformasjoner i starten og enden 
 - lage sekvenser ut fra visuelle ledetråder og silhuetter - og plassere i rekkefølger og former 
 - lage åpne bildesekvenser ut fra en mengde mulige bilder

 Det er også mange muligheter for å lage egne øvelser - f.eks. ut fra eksempelaktivitetene.