By Choice.

Fleksible oppgaver

  

By Choice tilbyr mange slags aktiviteter på fleksible måter...

En aktivitet kan ha få eller mange funksjoner på ett eller flere nivåer, og kan kreve mer enn ett svar. Du kan gi feil svar og få en visuell feilindikasjon, eller svare på feil tidspunkt i en sekvens. Aktiviteter kan også gi lyd fra seg - f.eks. når et svar er galt, eller gi en belønningslyd med eller uten animasjon, lese opp tekst eller fortelle eleven hav hun skal gjøre ved starten av en ny oppgave osv..

En aktivitet kan gå over flere sider og ha mange oppgaver. Oppgaver kan ha flere lag som består av bilder og tekster som avdekkes etter hvert som eleven svarer på dem. Ev. kan en oppgave kreve riktig svar før et nytt lag avdekkes osv..

Noen ganger krever en aktivitet at svarene velges i en bestemt rekkefølge, eller at en må velge alle figurene av en bestemt type først, og deretter alle av en annen gruppe osv.. Noen ganger spiller det ingen rolle hvilken figur som velges først, men da må kanskje alle figurene i gruppen velges. En oppgave kan innebære å finne to like (parlek - matching), en annen å skjelne visuelt mellom få eller mange alternativer. En aktivitet kan presentere oppgaver som har åpne svar, f.eks. for å fylle ut en dagbok osv.. 

Kortsiktige minneaktiviteter lages ved å benytte tildekking. Da vises alternativene en kort stund og tildekkes så. Brukeren skal velge det riktige svaret under dekselet. Hvis hun velger feil blir bildene gjenopprettet. Symbolmatching på dene måten kan fort bli vanskelig...

Plasseringen av spørsmål og avledere kan være tilfeldig og nyttig i mange aktiviteter, mens det andre ganger er lurt å vise spørsmål og avledere i bestemte posisjoner.

Det er fort gjort å endre bildene i en aktivitet. F.eks. kan "Blå bil" aktiviteten brukes med andre bilder av dyr og mat og klær osv..
Du kan velge om du ev. vil ha automatisk framdrift i oppgavene i en aktivitet. Alle aktiviteter og egne sider som viser framdriften kan skrives ut.