Fjerne abstrakte symboler

Skrivervennlig versjon

Ikke alle symboler er like nødvendige, særlig ikke for personer som er ferske i symbolbruk. Abstrakte begreper som 'en/ei/et', 'den/det', 'hvis', 'men' og 'så' osv. bør unngås og kan fjernes. For lesere som er ukjent med symboler kan en nøye seg med å vise hovedbegrepene. Mer abstrakte symboler må ev. læres.

Forrige: Velg symboler nøye
Forrige side
Neste: Les opp symbolene
Neste side