Layout = Tegnsetting

Skrivervennlig versjon

En symbolleser kan kanskje ikke se normal tegnsetting, så du må bidra til det gjennom layouten. Sett aldri to setninger sammen på samme linje. Ideelt holder det med en setning på en linje. Hvis du må skifte linje så legg linjeskiftet til en naturlig talepause eller en 'og'.

Eksempel 1. Feil layout for en symbolleser.

feil layout for en symbolbruker

Eksempel 2. Korrekt layout.

korrekt layout for en symbolbruker

Neste: Velg symboler nøye
Neste side