Å få fram hva en mener

Skrivervennlig versjon

Det er mye viktigere å velge riktig bilde til et begrep enn hvilken type symbol man benytter. På norsk har vi flere ord som staves likt, men har ulik betydning.

mus og landet symboler

I Widgits "Skrive med Bilder"' (erstattet av SymWriter) og de andre programmene i den nye "Kommuniser" serien kan du velge hvilket symbol som best viser ordets betydning i den aktuelle ordlista. Noen ord kan bety mange ting:

gruppe symboler

Tilsvarende fins det bilder som passer å bruke med flere enn ett ord. Det grunnleggende begrepet er det samme. F.eks. 'prate', 'snakke' og 'tale' osv..

gjøre symboler

Det fins mange slike synonymer i ordlistene, men i "Skrive med Bilder" (erstattet av SymWriter) og "Kommuniser: på Trykk" (In Print) kan du også endre teksten som er koblet til et bilde for å nyansere språket og gjøre ordlista mer personlig.

arbeide symboler

Forrige: Ulike typer symboler
Forrige side
Neste: Symbolnivåer
Neste side