Å lage godt symbolbasert materiale

Skrivervennlig versjon

Så langt har vi sett på noen gode eksempler på symboler, men ennå ikke tatt opp spørsmålet om hvordan man virkelig forsikrer seg om at de forståelige for brukerne.

Vi har sett på hvordan man velger symboler for å få fram det en mener. Det er bedre å ikke benytte et symbol enn å bruke et som er feil. Den viktigste faktoren når man symboliserer informasjon er å forsikre seg om at språket man benytter er tydelig nok.

Det er avgjørende at både informasjonen og innholdet som benyttes er begrepsmessig relevant for leseren, før man går løs på å tilpasse tekster med symboler. Man må også ta hensyn til leserens språklige nivå, hvor kjent han eller hun er med symboler, og om de vil trenge hjelp med å lese. Setninger bør bare omtale ett emne, og helst ikke ha mer enn tre eller fire meningsbærende ord.

En symbolleser som ikke følger tekstlinja, vil heller ikke se tegnsettingen. Derfor er det en god ide å skrive hver setning eller ide på separate linjer.

Lage te forklart med symboler Å ta offentlig transport forklart med symboler

I disse eksemplene benyttes fotografiene som tilleggsillustrasjoner i stedet for å forvirre brukeren ved å legge dem inn i teksten.

Man behøver ikke å benytte et symbol til hvert ord. I eksemplet ovenfor har en tatt bort symbolene for støtteordene fordi de ikke gir viktige informasjoner. Det er lurt å fjerne slike for å gjøre informasjonen visuelt tydeligere, men man må da påse at innholdet og meningen ikke endres. Symbolleseren må fremdeles kunne forstå innholdet på en selvstendig måte.

I 'Skrive med Bilder' programmet (og i etterfølgeren SymWriter) kan du velge å skjule all tekst. Da ser du sida uten tekst under symbolene. Ved å gjøre det kan du kontrollere hvordan symbolene kommuniserer innholdet uten å bli distrahert av ordene. Vi er selv så fokusert på å lese teksten at det er vanskelig å disiplinere seg til å la være. La det bli en god vane å alltid se på informasjonen du har laget uten tekst, for å forsikre deg om at går an å forstå innholdet, og at ingen hovedbegreper mangler. Hvis du skriver for lesere som bare forstår noen få symboler må du velge en annen strategi. Du kan f.eks. anvende et hovedsymbol eller bilde for å beskrive en hel setning.

Ravensbourne symbol eksempel

Eksemplet over viser at et enkelt symbol kan kommunisere veldig godt. I dette tilfellet fungerte det bedre enn å skrive hele setninger med symboler.

Eksemplene nedenfor er skrevet av symbolbrukere, og viser hvilke muligheter symboler og symbolprogrammer har gitt.

daniels fortelling symbolworld
En beretning skrevet av en foresatt   En tenåring som skriver for Symbolworld
historie med litt hjelp   historie fra lakeside
En elev skriver med hjelp fra moren   En elev på Lakeside school skriver om snøen
Forrige: Kategorier av symboler
Forrige side
Neste: Noen ord til ettertanke
Neste side