Kategorier av symboler

Skrivervennlig versjon

Hvert symbolsystem har sin egen design og stil, med ulike grammatikalske strukturer.
I den første raden vises de mer illustrerende PCS symbolene, slik at hvert begrep får sin egen bilderepresentasjon. Den andre raden med Widgit Lese og Skrive symboler (WLS) viser en langt mer skjematisk struktur, der alle ordene i en gruppe danner en enhet som følger samme regel.

eksempel på kategorier av symboler

Det fins et detaljert leksikon med hele Widgit Lese og Skrive symbolsettet som forklarer tankene bak de reglene og konvensjonene man har benyttet. Det inneholder også en introduksjon til de grammatikalske markørene som kan legges til symbolene for å øke vokabularet. Her forklares noen av de metodene som er benyttet for å strukturere systemet:

A. Bygninger, forretninger, rom etc.

Disse har en grunnleggende form, med identifiserende objekter i for å gi en mer detaljert mening:

supermarked sykehus symbol

B. Personer, yrker og familier

Sirkelen betyr tilhørighet. Det fylte medisinske røde korset indikerer lege eller tannlege, og et hvitt kors betyr sykepleier eller tannpleier osv..

mamma symbol

C. Kvantiteter (mengder)

mengder

D. Bøyningsformer

Verbenes bøyningsformer vises med retningspil markører. I sammensatte verb vises hjelpeverbene ('har' og 'vil' osv.) med egne markører/symboler. Substantivene har tilsvarende egne markører.

bøyningsformer symbol eksempel

E. Komparativer (sammenliknende adj.)

Etter hvert som symbolbrukere utvikler seg språklig, kan det oppstå behov for å bruke et mer
uttrykksfullt språk. Å legge til grammatikalske markører til de vanlige symbolene bidrar til å forklare hvordan ordets betydning forandres.

komparativer som symboler

Forrige: Abstrakte symboler
Forrige side
Neste: Å lage godt symbolbasert materiale
Neste side