Noen ord til ettertanke

Skrivervennlig versjon

Det er lett å bruke symboler overflatisk for å følge opp ideer om å gjøre informasjoner tilgjengelig for flere. Vi har allerede sett mange uheldige eksempler på dette. Taster en formålsparagrafer eller konsernmålsettinger o.l. inn i et symbolprogram, vil resultatet ofte bli et meningsløst virvar.

Kjernen i vellykket symbolbruk er først og fremst språklig. Å føye til symboler gjør ikke en uklar melding tydeligere, og derfor må dokumentet først skrives i et klart og enkelt språk. Symboler kan ikke lære noen begreper, selv om de kan bidra i opplæringen av dem. Derfor bør en ikke bruke symboler for å diskutere begreper som leseren ikke allerede forstår.

Effektiv bruk av symboler innebærer at man trekker opp retningslinjer og strategier på alle nivåer for å forsikre seg om at materialet blir brukt konsekvent, og at opplæringsbehovene blir ivaretatt på passende nivåer. Når disse er på plass, kan symboler bidra effektivt til at folk med lærevansker kan delta mer i samfunnet.

En organisasjon som vil prøve å gi relevante informasjoner til medlemmene sine, bør starte på bunnen med oppslag og plakater i lokalmiljøet, og lage enkle arbeidslister, oppgavelister og timeplaner etc.. Det er bare når de lesesvake har selvtillit i bruk av disse bildene at de kan forstå dem i mer komplekse eller i andre situasjoner. Daglig kontakt vil bygge opp den fortroligheten som må til for at dette skal bli en god kommunikasjonsform, og det vil også øke oppmerksomheten om symbolbruken hos veilederne og andre omsorgsarbeidere.

Symboler som anvendes på fornuftig måte kan bidra mye til bedre kommunikasjon, tydeligere informasjon og økt selvstendighet for mange. Det være seg barn som holder på å lære seg ting eller voksne med store lærevansker.

Bøkene 'Symbols Now' av Dr Chris Abbott, og 'Literacy Through Symbols' av Tina og Mike Detheridge gir mange eksempler på hvordan symboler benyttes i England for å forbedre livskvaliteten og gi flere muligheter til mange mennesker.

"Skrive med Bilder" og etterfølgeren SymWriter er nå oversatt til mer enn 20 språk (!). Alle har støtte for egen grammatikk, og inneholder mange lokale kulturelle og språkavhengige symboler. Mer informasjon om symboler og symbolprogrammer kan du finne på www.widgit.com.

Den nye Kommuniser serien fra Widgit oversettes og bearbeides til norsk av NorMedia AS. Det første programmet i serien er Kommuniser: På Trykk. Nummer to er SymWriter. De andre programmene som er omtalt i dette heftet oversettes og bearbeides i tur og orden. De fleste kan brukes med alternativ styring, og har mulighet for tale. De engelske versjonene følger som regel med på de norske programvare CD-ene, slik at den engelske delen ev. kan brukes i engelskopplæringen.

Widgit logo

NorMedia logo

Forrige: Å lage godt symbolbasert materiale
Forrige side