Skapende skriving

Skrivervennlig versjon

Å begynne og skrive er et viktig skritt i læringsprosessen. Man får også en følelse av å ha prestert noe når man skriver og kan lage egne lesebøker. Lager man to kopier av hver bok en elev skriver, bygger man raskt opp et bibliotek av bøker som alle kan ha del i. Boka til høyre nedenfor er en tilpasning av en klassiker. Å tilpasse den med symboler, gir muligheter også for elever med store lese- og skrivevansker til å nyttiggjøre seg litteratur.

Charlotte med sin bok Historien om narcissus med symboler

Fortellingen nedenfor er skrevet i to formater på hver side i boka, i Widgit programmet "Kommuniser: På Trykk" (In Print), et av oppfølgingsprogrammene til 'Skrive med Bilder'. Det gir det beste fra to verdener.

Haren og skilpadda med symboler

Forrige: Støtte læring
Forrige side
Neste: Tilgang til informasjon
Neste side