Som støtte til kommunikasjon

Skrivervennlig versjon
Daves kommunikasjonssymboler Widgit PECs

Symboler kan være til hjelp på mange måter når man kommuniserer med noen, ansikt til ansikt, via kommunikasjonsbøker, med ord- og setningskort, eller om man anvender PECS. Symboler er lette å håndtere, og kan knytte ordene til virkelige ting og handlinger.

Kommunikasjonstavler kan også gjøre det lettere å delta i aktiviteter. Tavla på neste side, som er tilpasset eventyret om prinsesse Gullhår, kan hjelpe et barn til å gjenfortelle historien. Den andre tavla ble laget for å gjøre det mulig for en gruppe voksne å diskutere det som skjedde på 11.9.2001.

Personene i gruppen hadde ikke sett alle symbolene før, men når de ble forklart hva tavla handlet om, ble symbolene lettere å forstå i denne sammenhengen. Dette eksemplet viser også hvor viktig det er å ha tilgang til et stort vokabular av symboler.

11 september fortalt med symboler Historien om gullhår med symboler

Det er ikke for at vi skal forvente at symbollesere tar til seg så store ordforråd, men for at de skal få en mulighet til å delta i flest mulig sammenhenger. Symboler kan gjøre det mulig for alle deltakerne i en gruppe å forstå og delta i samtalene.

Forrige: Symboler: hvem kan de hjelpe?
Forrige side
Neste: Støtte selvstendighet
Neste side