Starte å skrive

Skrivervennlig versjon

Kommunikasjon med symboler

Som vi ser kan symboler spille en stor rolle for hvordan man klarer å kommunisere og forstå. For å bli enda mer selvstendig bør en symbol-bruker også få mulighet til å skrive. Skrivemiljøet her er laget på samme måte som i et dynamisk displayprogram for kommunikasjon - Voice Output Communication Aid (VOCA). Forskjellen er at her lagres kommunikasjonen i et dokument. Brukeren kan da 'se' samtalene sine, og det blir en bro mellom det talte og det skrevne språket.

Mat og drikke med symboler Mat og drikke med symboler 2

Widgit programmet "Skrive med Bilder" og etterfølgeren SymWriter har skjermtavler som lar eleven bygge tekst ved å velge ord, uttrykk eller setninger. I eksemplet nedenfor ser du to tavler på skjermen. Den til venstre fungerer som en meny. Den brukes til å velge temaer som kommer opp som tavler på høyre side. Bildene viser to trinn i å skrive om hva man liker og ikke liker.

Skrivemiljøer og tavler lages som regel med et bestemt formål. De kan være veldig enkle, som i eksemplet nedenfor til venstre, eller gi tilgang til et stort ordforråd, som i eksemplet nedenfor til høyre. Det er en tavle beregnet på voksne brukere.

Sortering Historiefortelling

Forrige: Støtte selvstendighet
Forrige side
Neste: Støtte læring
Neste side