Støtte læring

Skrivervennlig versjon

Symboler kan støtte læringen på mange ulike måter. Denne læreren i en førskole leser et eventyr for en gruppe barn. Mens hun leser holder hun opp kort som viser et symbol med et ord for hovedordene i eventyret. Det gir en sterk visuell peker til meningen når ordet tales.

Fortelling med symboler Rosie's symboler

Læreren oppdaget at det ikke bare var barn med lærevansker som hadde glede av denne måten å jobbe på. Alle barna i gruppa ble mer oppmerksomme. Noen av dem la senere kortene i riktig rekkefølge, og viste derved forståelse for handlingen i eventyret.

Oppskrifter og arbeidsark kan være til god hjelp for mange. Oppskriften nedenfor til venstre brukes av en elev med lærevansker for å hjelpe henne med å planlegge en av arbeidsoppgavene. Andre ark bidro slik at hun kunne vise at hun forstod oppgavene. En elev med lærevansker kan forstå begrepene, men ha vansker med å vise kunnskapene sine.

Assistenten hennes lagde arbeidsark i "Skrive med Bilder" programmet (erstattet av SymWriter), som ble fylt ut hver dag.

Sandwich forklart med symboler Ting som trenger strøm forklart med symboler

Bildet nedenfor til venstre viser hvordan en elev fulgte en oppskrift. Læreren fotograferte hver skritt. Når oppgaven var ferdig, fikk eleven matche bildene med punktene i oppskriften, som kontroll på at hun hadde gjort det riktig. De lagde da samtidig en bildeoppskrift for framtidig bruk.

Følge en oppskrift basert på symboler Tavle med symboler brukt i undervisning på spesialskole

Tavla til høyre benyttes av elevene på en spesialskole. De er erfarne symbolbrukere som bruker mange vanskelige ord og uttrykk i IKT undervisningen.

Forrige: Starte å skrive
Forrige side
Neste: Skapende skriving
Neste side