Støtte selvstendighet

Skrivervennlig versjon

Timeplaner handler om mer enn å finne ut hva som skal skje videre. De hjelper brukere til å forstå hva som skal skje og hvordan tida går med til ulike ting. Det gir eleven en følelse av å ha bedre kontroll.

Dave's timeplan Dave's oppbevaringsbokser

Symboler på huskelapper og etiketter er fint å bruke selv for å skape orden og oppmuntre elevene til å være mer uavhengige. En veileder skriver ut personlige infoark til alle elevene sine. Disse arkene har bl.a. fotografi av eleven. Alt arbeid elevene gjør, blir skrevet ut på deres eget papir, slik at alle kan se hvem det tilhører.

Det er fort gjort at man som lærer eller terapeut tar for stor kontroll over hva man prater om og gjør i samvær med brukerne.

Med symbolstøttede aktiviteter som f.eks. disse store terningene kan elevene bli mer aktive. Eleven kan kaste terningen og bestemme neste aktivitet, i stedet for at læreren gjør det.

Dave's bokser

Rebecca går på college, og holder på å lære seg å bli mer selvstendig. Hun har ikke mye tale, men kommuniserer effektivt med sin kommunikasjonsbok, som moren har laget for henne. Hun benytter fotografier og ulike temasymboler. Boka hjelper andre personer til å samvirke bedre med Rebecca, ved at de får signaler om hva de kan snakke om.

Rebecca Rebeccas symboler og ord

Hun benytter fotografier og ulike temasymboler. Boka hjelper andre personer til å samvirke bedre med Rebecca, ved at de får signaler om hva de kan snakke om.

Arbeidsskjemaer som de til høyre og nedenfor ble laget for beboerne i en bolig, for å hjelpe dem med å fordele arbeidsoppgavene. I stedet for at personalet bestemte hvem som skulle gjøre hva, kunne beboerne selv være med og bestemme. Arbeidsskjemaene ble skrevet ut med symboler og bilder slik at alle kunne lese og forstå hvem som skulle gjøre hva.

Skjemaet til høyre viser brukerne av et dagsenter hvilke aktiviteter de kan delte i. Tidligere gikk deltakerne ofte til samme aktivitet hver dag. Når de fikk mulighet til å se utvalget av aktiviteter på denne måten, begynte de snart å utforske andre ting.

Forrige: Som støtte til kommunikasjon
Forrige side
Neste: Starte å skrive
Neste side