Symboler eller bilder?

Skrivervennlig versjon

Digitalkameraer, skannere og store mengder med clip art, bildesamlinger osv. gir oss mye større muligheter til å benytte bilder for å illustrere informasjonene våre. Men vi må lære oss å forstå hvordan bilder fungerer, og hvordan vi skal anvende dem på gode måter.

Fotografier er bra til å gi detaljerte informasjoner. Men de kan samtidig gi for mye informasjon. I eksemplet nedenfor er bildet for komplisert til å kunne se hva det betyr. Det gir også alt for mye informasjon. Setningen tyder på at bildet bare var ment for å vise ett begrep - personen Mike. I dette tilfellet hadde det vært bedre å benytte et bilde der bare Mike vises tydelig.

Mike i biblioteket 1

I det andre eksemplet anvendes bildet for å gi mer innhold til informasjonen.

Mike i biblioteket 2

Et symbol representerer et enkelt begrep, mens en illustrasjon eller et bilde kan gi en stor mengde informasjoner. Når man velger å benytte bilder i stedet for symboler, må man være oppmerksom på at bildet ikke viser mer enn det enkelte begrepet du vil formidle.

Big Ben historie med symboler

Du må også se på selve bildet og fargene. I eksemplet nedenfor er kvinnen for detaljert, og passer ikke sammen med resten av setningen. Buksene er også blå. Informasjonen hadde nådd bedre fram med strektegninger som i alternativet på høyre side.

Damen har røde bukser vist med symboler Damen har røde bukser eksempel 2

Når språket som benyttes er enkelt, eller om bildene brukes på et bildekort eller i en kommunikasjons-tavle, kan bruken av farger og ekstra detaljer fungere bra som tillegg.

Menyvalg - frukt Alt om meg symboltavle

Forrige: Ny teknologi
Forrige side
Neste: Ulike typer symboler
Neste side