Symboler man kan gjette seg til

Skrivervennlig versjon

Disse symbolene må forklares, og deretter skal en kunne gjette seg til betydningen. Denne typen symboler faller som regel i grupper. Når du har forstått ett symbol, forstår du resten uten vanskeligheter. Eksempler på denne typen symboler er:
her der symboler
Å forklare symboler som en gruppe kan hjelpe brukerne til lettere å forstå meningen med dem.De vil da også lettere kunne kjenne igjen andre symboler i gruppa når de støter på dem.

i på under symboler

C. Symboler man kan lære

Disse symbolene forholder seg grafisk til det begrepet de representerer. De kan ikke brukes til å lære nye begreper, men kan minne leserne på begreper de allerede forstår. De krever derfor en forklaring. Personer med lærevansker har mye større muligheter til å huske dem som symboler enn som tekst. Eksempler på denne typen symboler er:

eksempel på symboler man kan lære

Forrige: Symbolnivåer
Forrige side
Neste: Abstrakte symboler
Neste side