Symbolnivåer

Skrivervennlig versjon

Det kan være til hjelp å dele inn symbolene i fire ulike hovedkategorier. Inndelingen er ikke helt presis, men kan benyttes som en guide for å velge riktig type bilde.

A. Symboler man lett kjenner igjen

Dette er bilder som tydelig representerer velkjente objekter og handlinger. Det trengs ingen særskilt opplæring så lenge personen som skal bruke dem, kjenner gjenstanden eller handlingen.
hund hus bil symboler

Forrige: Å få fram hva en mener
Forrige side
Neste: Symboler man kan gjette seg til
Neste side