Tilgang til informasjon

Skrivervennlig versjon

For å delta i samfunnet og kunne ta egne beslutninger må man ha tilgang til informasjon. Den kan være enkel, men må være forståelig og presenteres på en god måte. I England har flere organisasjoner begynt å lage symbolbasert materiale og informasjoner også på Internet.

Det fins en symbolbasert webside på www.symbolworld.org med mye stoff for symbollesere.

Symbolworld forside Symbolworld e-live

For eksempel personlige historier innsendt av leserne, historier av barn og voksne, og velkjente fortellinger. Det fins også materiale for undervisning og et on-line magasin som heter eLive der.

Symbolworld respet Symbolworld nyheter

eLive har temaer som Nyheter, Filmanmeldelser, Artikler osv.. Nettstedet bygger på at symbolbrukere selv bidrar med innholdet, og er mye besøkt.

Forrige: Skapende skriving
Forrige side
Neste: Ny teknologi
Neste side