Ulike typer symboler

Skrivervennlig versjon

Det finns flere ulike symbolbaser. Noen er sort-hvite, som f.eks. Pictogram og Makaton. Symbolene i Widgit Lese og Skrive symbolsettet (WLS, de tidligere Rebus symbolene) og Mayer-Johnsons Picture Communication Symbols (PCS) fins i både sort/hvitt og fargeversjoner. Se illustrasjonen øverst på neste side med Widgit Lese og Skrive fargesymboler i øverste linje og PCS symboler nederst.

De fleste symbolsystemene har en felles grunnleggende ide, og kan derfor anvendes sammen for å komplettere hverandre. Valget av symboler bestemmes i stor grad av hva man foretrekker personlig, og formålet med bruken. For noen er de rene strektegningene tydeligere enn de illustrerende fargetegningene, mens farger kan være mer motiverende i andre situasjoner.Over årene har vi erfart at det er viktigere å tenke på den enkeltes kommunikasjonsbehov, enn på å holde seg strengt til ett bestemt symbolsystem.

Mer og mer visuell informasjon blir tilgjengelig for alle, og det er derfor viktig at brukerne blir kjent med forskjellige systemer og stiler i symbolbasert materiale.

Widgit literacy symboler og PCS sammen

Det er viktigere å forstå symbolenes nivå og det aktuelle språkets nivå enn detaljene i symbolene som benyttes.

Forrige: Symboler eller bilder?
Forrige side
Neste: Å få fram hva en mener
Neste side