NorMedia Logo Symboler.no Logo

Om Widgit Lese og Skrive symboler

Widgit Lese og Skrive symboler (WLS) er utviklet spesielt for å støtte utviklingen av lese/skriveferdighetene. Tidligere var de kjent som Rebus symbolene. De har en klar skjematisk struktur i mye av ordforrådet og et minimum av detaljer for å redusere den visuelle forvirringen på sidene. De har også noen valgfrie grammatikalske markører for å støtte uferdige skrivere.

Mange symboler kan gjenkjennes av de fleste straks, mens andre må læres. Ved å bruke konsekvente designkriterier tar WLS sikte på å gjøre læringsoppgavene lettere.

Trykk neste eller velg side i menyen til høyre for å se beskrivelser av Widgit symbolenes struktur og konvensjoner.


Innhold

Bygninger og rom 1
Butikker, organisasjoner og foretak 2
Grupper, samlinger og fag 3
Mennesker og arbeid 4
Fyrstikkpersoner og ikke-fyrstikkpersoner 5
Familie 6
Pronomener 7
Komparativer 8
Preposisjoner 9
Tid 10
Bøyningsformer 11
Negativer (nektelser, nekting, forbud) 12
Medisinske symboler 13
Spørreord og ikke-spørreord 14
Utrop 15
Andre nøkkelelementer 16
Ikke billedlige (abstrakte) elementer 17
Framtidig utvikling 18

Copyright:
Innhold: NorMedia AS / Symboler.no
Symboler: Widgit LTD, ved WLS symboler, Mayor Johnson ved PCS symboler.
All kopiering og videre distribusjon av innhold må avtales med NorMedia AS.

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Bygninger og rom 1

Bygninger og rom

Bygninger

Det er to typer bygninger: standard og store bygninger. Det gir mulighet for å skille bygninger som huser lokalkjøpmannen og supermarkeder, klinikker og sykehus etc..

Bygninger i WLS

Rom

Et rom er en firkant. Slik kan en skille mellom et bibliotek som en separat bygning og biblioteket i et rom på en skole, eller mellom en restaurant og en spisestue osv.

.Rom i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Butikker, organisasjoner og foretak 2

Butikker, organisasjoner og foretak

Butikker

Fellesfiguren er en bygning med et kassaapparat. Ulike butikktyper er bygninger med kassaapparatet + antall elementer som trengs for å beskrive butikktypen, maksimum 3.

Butikker i WLS

Store butikker i WLS

Organisasjoner og foretak

En organisasjon eller institusjon likner en bygning i det den har tilsvarende form med innhold, men med en bue som indikerer en overliggende uavhengig eksistens. Et foretak er en kommersiell organisasjon, og har derfor penger koblet til buen.

Organisasjoner og foretak i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Grupper, samlinger og fag 3

Grupper, samlinger og fag

Klammer (hakeparenteser) benyttes for å indikere 'om', i betydningen en gruppe mennesker eller ting, eller i tilfelle av fag, en gruppe ideer om et emne eller tema.

Grupper og samlinger i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Mennesker og arbeid 4

Mennesker og arbeid

Mennesker og arbeid representeres av en person pluss et relevant illustrerende element. Flertallsformene er ofte med mer enn en person, snarere enn ved å bruke flertallskvalifikatorer.

Yrker i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Fyrstikkpersoner og ikke-fyrstikkpersoner 5

Fyrstikkpersoner og ikke-fyrstikkpersoner

Mennesker blir generelt representert ved en kjønnsløs og ikke-kulturell fyrstikkperson. Noen ganger trengs det en fyldigere figur. Det kan være for å framheve noe, som i 'voksen' eller 'barn', eller for visse handlinger, som å 'omfavne' - som ikke fungerer bra med fyrstikkfigurer.

Personer i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Familie 6

Familie

Sirkelen indikerer tilhørighet. 'Mor' er en kvinne i en sirkel (min kvinne), og 'kone' har et hjerte tilknyttet. 'Kjæreste' har hjerte, men ingen sirkel osv.. 'Søster' og 'bror' symbolene benytter gråfarge for å trekke oppmerksomheten til målelementet, med en kjønnsløs figur i sirkelen. Medlemmer av den større familien er representert ved en sirkel med mennesker i, for å indikere en mann/kvinne/gutt/jente knyttet til familien. Stemor/-far/-søster osv. er indikert med en stiplet sirkel (med brutt strek).

Familie i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Pronomener 7

Pronomener

Det fins to typer pronomener: personlige pronomener og eiendomspronomener (besittende). Personlige pronomener: Hånden er forsynt med et pilhode for å peke på personen. Eiendomspronomener har en fylt sirkel som representerer en knyttet hånd.

Pronomen i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Komparativer 8

Komparativer

Komparativer (sammenliknende adj.)

Komparativer brukes mest på høyere nivåer av ordforråd. Forskjellige alternativer har blitt prøvd, og gruppa er overens om å bruke utropstegn: En liten for den komparative (sammenliknende) og to for superlativet (den høyeste). Enigheten går på at dette virker for brukere som kan forstå ideen om sammenlikninger, og blir ignorert av andre.

Komparativer i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Preposisjoner 9

Preposisjoner

Målet er skyggelagt i grått eller rødt

Preposisjoner i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Tid 10

Tid

Det var mye diskusjon om bruk av hender på klokka. Å ha med hender kan antyde en bestemt tid, men å utelate hender gjør at elementet enten ser ut som en matte (uten tall) eller et tidsur (en timer) (med tall). Det ble derfor besluttet å benytte en tid som ikke ble raskt oppfattet (sju minutterpå to). Tid settes normalt i forbindelse med klokka.

Tid i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Bøyningsformer 11

Bøyningsformer

Bøyningsformer - Verb

Fortidsformer blir indikert ved en bakover pil over verbet, og framtid ved en framover pil.

Bøyningsformer i WLS
Bøyningsformer i WLS

Flertall - Substantiver

Flertallsformene blir indikert ved et dobbelt plusstegn (tilsv. 'flere' og 'også'). Det er imidlertid ikke alle symbolbrukere som trenger flertall, enten fordi de forvirrer, eller fordi de kan lese ordet og bruker symbolet for å minne dem om begrepet. En kan også skjule disse kvalifikatorene i Kommuniserprogrammene.

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Negativer (nektelser, nekting, forbud) 12

Negativer (nektelser, nekting, forbud)

Det er en del vanlige negativer som normalt blir indikert med en rød linje, både i farge og S/H symbolene. Andre negativer er laget ved bruk av en av de tre negative symbolene.

Negativerog nektelser i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Medisinske symboler 13

Medisinske symboler

Konsulenter vi har kommunisert med ønsket mulighet for å skille mellom ulike profesjonelle nivåer. For eksempel har tannlegen et rødt kors og tannpleieren et hvitt kors. Symbollesere som ikke forstår betydningen av fargene, harkanskje heller ikke behov for å forstå hva rolleforskjellene betyr.

Medisinske symboler

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Spørreord og ikke-spørreord 14

Spørreord og ikke-spørreord

Det er viktig å skille mellom bruken av et ord for å indikere et spørsmål, og annen bruk av ordet.

Spørreord i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Utrop 15

Utrop

Store utropstegn blir brukt for å framheve eller gradere: For eksempel 'må' og 'viktig'.

Utrop i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Andre nøkkelelementer 16

Andre nøkkelelementer

Hjelp: den hjelpende hånden kan anvendes til forskjellige mennesker eller ting som hjelper. Stjernen indikerer gjerne noe 'spesielt', for eksempel en spesiell dag.

Andre nøkkelelementer i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Ikke billedlige (abstrakte) elementer 17

Ikke billedlige (abstrakte) elementer

Abstrakte symboler har alltid medført problemer, og det er et spørsmål om de trengs i den mer grunnleggende symbolkommunikasjonen. Der hvor det har vært nødvendig eller ønskelig, har de blittbeholdt eller redesignet langs logiske linjer. Disse symbolene må normalt læres.

Abstrakte symboler i WLS

 
Symboler.no Logo  
Om Widgit Lese og Skrive symboler - Framtidig utvikling 18

Framtidig utvikling

Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess, og nye konvensjoner og tilleggsstrukturer utvikles etter hvert som det oppstår nye behov.

NorMedia arbeider kontinuerlig med utvikling av symboler for spesielle norske begreper.

Norske mynter og sedler

Norske penger i WLS

Eksempler på norske symboler

norske symboler i WLS

Eksempler på nordiske symboler

nordiske pass i WLS