NorMedia Logo Symboler.no Logo

Tilgjengelig info for alle

Ikke alle kan lese dette...

tilgjengelig informasjon - bilde 1   tilgjengelig informasjon - bilde 2

...men det hjelper godt med symbolstøtte:

tilgjengelig informasjon - symboler på et skilt

En introduksjon til å skape tilgjengelighet med symboler

 


Innhold

Hva er symboler? 1
Symbolspråk 2
Hvordan symboler læres 3
Forskjellige symbolspråk 4
Hvor mye blir symboler brukt? 5
Tilgjengelige Informasjonstjenester 6
Eksempler på tilgjengelig materiale 7
Eksempel: Valgbrosjyre med symboler 8
Offentlig ansvar - lover som gjelder 9
The Sensory Trust 10
Andre prosjekter 11
Nyttig Informasjon 12
Om Widgit Software 13
Om NorMedia 14

Copyright:
Innhold: NorMedia AS / Symboler.no
Symboler: Widgit LTD, ved WLS symboler, Mayor Johnson ved PCS symboler.
All kopiering og videre distribusjon av innhold må avtales med NorMedia AS.

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Hva er symboler? 1

Hva er symboler?

Elev som bruker symboler til å skrive etter.

Symboler som forklaring til utstilling

Symboler brukt på kommunikator

Symboler brukt til å forklare fremmedspråk

Symboler brukes overalt hele tida, fra instrukser om hvordan du bruker et nytt apparat til skilting i flyplasser. Symboler gir umiddelbar informasjon om ting og situasjoner o.a. som vi ellers kanskje ikke ville forstå.

   tilgjengelig informasjon - bilde 5

Symboler er bilder som brukes til å forklare meningen med ting og gjøre dem enklere å forstå. De kan hjelpe alle med å fokusere på et begrep.

Hvem kan symboler hjelpe?

Symboler kan hjelpe alle som har vansker med tekst

Det er mange mennesker i samfunnet som har vansker med å lese: 

Behov

I England finnes det i dag 210.000 med store lærevansker og behov for daglig hjelp for å gjennomføre vanlige oppgaver. Det er 1,2 millioner mennesker som lever på egenhånd som har bruk for støtte (for eksempel i form av symboler).

Dette tilsvarer cirka 20.000 mennesker i Norge med store lærevansker og cirka 120.000 som har behov før støtte. (uoffisielle tall)

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Symbolspråk 2

Symbolspråk

Symboler bidrar til å kommunisere ideer raskt og enkelt. Dette prinsippet er blitt utviklet videre til dagens omfattende symbolspråk, noe som gir langt større støtte enn kun de grunnleggende retnings og sikkerhetsikonene.

tilgjengelig informasjon - bilde 6


Illustrere begreper

Et symbol kan ganske enkelt illustrere et ord, men det kan gjøre mye mer enn det. Det er en grafisk framstilling av et begrep.

 

Visualisere mening og betydning

Symboler kan hjelpe lesere med å se betydningen av ordene. Denne tilnærmingen fungerer med informasjon på alle nivåer, f.eks. for å vise forskjellen på strøm og spenning.

 

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Hvordan symboler læres 3

Hvordan symboler læres

De fleste symboler er tydelige og åpenlyse, så lite læring er nødvendig. For mer abstrakte ideer er leseferdighetssymbolene til Widgit dannet ut fra et omforent og gjenkjennelig design. Det gjør det mulig for folk å lære nye symboler på en selvstendig måte.

Åpenlyse symboler

 Åpenlyse symboler - telefon, drikke, hus

Strukturerte symboler

Strukturerte symboler - baker, bibliotek, bakeri, bibliotekar, bokhandel

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Forskjellige symbolspråk 4

Forskjellige symbolspråk

Det er to hovedtyper av symbolsett som benyttes i Storbritannia og i Norge (og i andre deler av verden)

Widgit Lese og Skrive symboler (WLS - tidligere kjent som Rebus symboler) og Picture Communication Symbols (PCS).

WLS symbolene er utformet for å støtte leseferdighet og skriftlig informasjon, som for eksempel dokumentasjon og skilting. Disse symbolene kan man starte med enkle symboler for å så utvikle et helt språk, da fler og fler begreper kommer til språket. Det uvikles nye symboler hele tiden. Ved kjøp av f.eks. SymWriter får man gratis symboloppdateringer hvert år. WLS inneholder også mange nasjonale symboler. WLS egner seg til lese og skrive trening, da det også inneholder abstrakte ord og utrykk. (Se introduksjon til WLS symboler annet sted).

PCS er lagd for ansikt til ansikt kommunikasjon, for eksempel til bruk med kommunikasjonshjelpemidler for folk som ikke har tale. Bildene er ofte komplekse og inneholder primært begreper og handlinger fremfor enkelte ord, dette gjør at PCS ikke kan benyttes i alle tekster.

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Hvor mye blir symboler brukt? 5

Hvor mye blir symboler brukt?

Bruk av symboler i undervisning

Bruk av symboler i undervisning

Symboler er blitt brukt i nesten alle spesialskoler siden 1980-tallet og er godt etablert og utbredt. De brukes til å støtte barn med kommunikasjons- og lærevansker. Det forbedrer i sin tur selvtilliten og leseferdighetene.

Alle som har deltatt på disse skolene vil være kjent med symboler. Mange voksensentre og tjenesteleverandører bruker også symboler som et viktig hjelpemiddel for å informere.

Widgit Lese og Skrive symbolene (WLS) benyttes nå i store deler av Europa, Nord-Amerika og Austral-Asia. WLS databasen er nå (2009) oversatt til mer enn 25 språk. Widgit Lese og Skrive symbolene er i ferd med å bli mer og mer populære i vanlig undervisning, og er kjent for å støtte inkludering og hjelpe lesere som strever.

Symbols Inclusion Project (SIP) er et partnerskap mellom Widgit og Warwickshire distriktet, som ser på virkningene av å bruke symboler i vanlige skoler. For mer informasjon om SIP prosjektet, kan du se vår SIP prosjekt informasjon på www.symboler.no eller laste ned pdf utgaven av den samme fra www.normedia.no.

 

 

 

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Tilgjengelige Informasjonstjenester 6

Tilgjengelige Informasjonstjenester

Hvordan Widgit kan hjelpe

Hvis du lager skriftlig informasjon, skilting eller skal bygge et nettsted, kan du øke publikums forståelse betydelig ved å supplere tekstene dine med Widgits Lese og Skrive symboler (WLS). Samtidig vil du handle i tråd med Disability Discrimination Act (DDA - Diskrimineringsloven av 1995). Vi kan hjelpe deg med å velge det beste språket og den beste bruken av relevante symboler.

Vi kan samarbeide med deg for å utvikle dine kunnskaper om symboler og tilgjengelighet, og også lage nye symboler for spesifikke prosjekter. Widgit er både interessert i den videre utviklingen av symbolene og i all nyskapende bruk av dem.

Her kan du se noen eksempler på tjenestene vi tilbyr. Det er mer informasjon å få via [email protected].

Web innhold                                                          Skilting med symboler
The Isaac website                                                    South Ferrers Leisure Centre

tilgjengelig informasjon - bilde 11

  tilgjengelig informasjon - bilde 12

Formelle dokumenter                                           Brosjyrer og små informasjonsark
Personvern samtykkeerklæring                                 Rett til å klage

tilgjengelig informasjon - bilde 13

    tilgjengelig informasjon - bilde 14

Opphavsrett og Publiserings veiledning

Widgit WLS leseferdighets symboler er beskyttet av opphavsrett, men dette er ikke til hinder for bruken. Vi er opptatt av å hjelpe organisasjoner, etater og andre med å skape kvalitet for de som trenger symboler i hverdagen. Send en e-post til: [email protected] for råd og tillatelser til å bruke WLS symbolene.

 

 

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Eksempler på tilgjengelig materiale 7

Eksempler på tilgjengelig materiale

Metropolitan Police Authority (MPA)

tilgjengelig informasjon - bilde 15

 

The Metropolitan Police Authority er opptatt av å fremme handikappedes sosiale rolle og deltakelse.

Som del av sitt engasjement har de utviklet en Likhet for funksjonshemmede ordning som aktivt utfordrer diskriminering av funksjonshemmede mennesker.

I dette arbeidet har MPA, assistert av Widgit, utstedt en symbolstøttet spørreundersøkelse for å få folks mening om hvordan politiet kan jobbe mer effektivt og rettferdig med funksjonshemmede.

 

Learning Skills Council (LSC)

Coventry & Warwickshire LSC har produsert Elevstønadspakker for elever fra 14 – 19 år.  De er skrevet i tre formater: en symbolstøttet og en fullt symbolisert versjon, og et minihefte som til sammen dekker ulike leseferdigheter. Et årlig spørreskjema er også symbolstøttet.
tilgjengelig informasjon - bilde 16

 

 

 

 

 

 

 

Children’s Society Website: www.askability.org.uk

tilgjengelig informasjon - bilde 17

 

Solihull avdelingen av The Children's Society (Barnas Samfunn) besluttet at det var behov for en nettside hvor alt ble presentert i symbolform, slik at barn med lærevansker også kunne få informasjon om aktuelle saker, og for å danne et sentralt forum der barn kan uttrykke meninger og holdninger.

Solutions Squared etablerte nettstedet www.askability.org.uk ved å bruke Widgit’s elektroniske symboliseringstjeneste Webwide.

 

 

 

 

 

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Eksempel: Valgbrosjyre med symboler 8

Eksempel: Valgbrosjyre med symboler

Her vises et eksempel på en engelsk valgbrosjyre som benytter symboler for å vise hovedpunktene. Dette inkluderer både de som har lese- / skrivevansker og hjelper også de som har engelsk som andre språk.

Utdrag av symboliserte oppsummeringer fra Labour partiets valgbrosjyrer i 2005: http://www.labour.org.uk/3367 

tilgjengelig informasjon - bilde 8

tilgjengelig informasjon - bilde 9

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Offentlig ansvar - lover som gjelder 9

Offentlig ansvar - lover som gjelder

Tilgjengelighet av informasjon er et offentlig ansvar. Det fins lover i en del land. De begynner å bli bedre og dekker større områder enn tidligere. Her kan du lese litt om hvilke lover som finnes i andre land, og til slutt litt om hva som fins av lover i Norge.

Australia

I Australia kom det lover allerede i 1992 (Disability Discrimination Act 1992). Denne loven sier at alle har samme fundamentale rettigheter og tilgang til arbeid, hus/bolig, utdannelse, sport/fritid, lover, offentlig informasjon, offentlige tjenester, kommunikasjon og transport.

Canada

Det finnes tilsvarende ordlyd i Canada som i Australia, Ontarians with Disabilities Act fra 2002. Desverre finnes det ikke noen lover som etterforsker, straffer eller forfølger de som ikke følger loven. Det betyr i praksis at loven blir sett på som en anbefaling.

England (Storbritannia)

Englands Disability Discrimination Act (DDA) av 1995 (revidert i 2005), pålegger alle organisasjoner å sikre at tjenestene de yter til allmennheten også utvides til personer med funksjonshemminger, inkludert de som har problemer med å lese og forstå betydningen av ord.

USA (United States of America)

I USA kom det en lovgivning allerede i 1990 (Americans with Disabilities Act of 1990). Denne loven omfatter de samme områdene som i Australia, og i tillegg fjernsynssendinger. På grunn av det amerikanske rettsystem fungerer loven bedre enn i mange andre land, da store selskaper og offentlige institusjoner risikerer søksmål dersom de ikke tilrettelegger godt nok. Grunnleggende omfatter loven:
'Major life activities including, but not limited to, "caring for oneself, performing manual tasks, seeing, hearing, eating, sleeping, walking, standing, lifting, bending, speaking, breathing, learning, reading, concentrating, thinking, communicating, and working" as well as the operation of several specified "major bodily functions". ' (Sitert fra Wikipedia)

Pakistan

Pakistan fikk i 2002 en lovgivning (National Policy for Persons with Disablilities 2002), som sier at alle skal ha tilgjengelighet til arbeid, utdannelse, bolig og offentlige tjenester.

Norge

Lov om tilgjengelighet så livets lys så seint som 16 juni 2008. Siden den er i et tidlig stadium er det for tidlig å si noe om effekten. (Loven trådde i kraft 1.1.2009). Loven omfatter blant annet plikt til universell utforming, bruk av kommunikasjonsteknologi og plikt til individuell tilrettelegging. Loven legger også bevisbyrden over på å bevise at brudd på loven ikke har funnet sted. Det er positivt, da mange av de loven gjelder for ikke har mulighet til å framskaffe bevisbyrden selv. I forhold til bruk av symboler betyr loven at all offentlig informasjon bør symboliseres så informasjonen blir tilgjengelig.

Det har vært økende fokus på tilgjengelighet i Norge de siste årene, og nå som det endelig har kommet på plass en lov blir det spennende å se hva framtida vil bringe av økt tilgjengelighet til informasjon for alle symbolbrukere...

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - The Sensory Trust 10

The Sensory Trust

The Eden Project & National Trust

tilgjengelig informasjon - bilde 20

 

     

 

 

 

 

 

 tilgjengelig informasjon - bilde 18tilgjengelig informasjon - bilde 19

 

 

 

 

 

 

 

The Sensory Trust markedsfører og benytter inkluderende metoder for å designe og tilrettelegge utendørs anlegg og plasser. De gir råd til organisasjoner og andre om hvordan de kan gjøre informasjonen sin tilgjengelig for alle.

Widgit har samarbeidet med The Sensory Trust for å støtte Eden Prosjektet og National Trust med å lage ressurser og skilte med symboler. Se: www.widgit.com/symbols/projects/eden

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Andre prosjekter 11

Andre prosjekter

tilgjengelig informasjon - bilde 21

 

 

Online opplæringsspill på BBC TV

 

 

 

 

Skilting i butikkene i Warwick for å vise kundene hva som er tilgjengelig.

 

 

 

Sosiale støttetjenester markedsfører jobbmuligheter.

 

 

 tilgjengelig informasjon - bilde 22

 

Klasserom skilt i Oakwood Special School, Nuneaton.

 

 

 

 

The centre:mk julebudskap presentasjon i Milton Keynes.

 

 

 

 

Surrey County Councils symbolstøttede veiskilt for voksne brukere.

 

 

 

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Nyttig Informasjon 12

Nyttig Informasjon

Andre nettsider med informasjon om symboler

Om Widgits Symbol Utviklingsprosjekt - www.widgit.com/widgitrebus
SIP Symbol Inkluderingsprosjekt www.widgit.com/sip
SymbolWorld - www.symbolworld.org
Askability - www.askability.org.uk
International Society for AAC - www.isaac-online.org 
Sensory Trust www.sensorytrust.org.uk
DirectGov www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/RightsAndObligations
Askloftet www.ask-loftet.no

Programvare fra Widgit Software – på norsk ved NorMedia

tilgjengelig informasjon - bilde 23

 

 

 

Communicate: SymWriter – www.symboler.no/symwriter
Symbol skriveprogram

Communicate: In Print – www.symboler.no/paa_trykk 
Symbol DTP publisher (for trykt materiell)

  

 

tilgjengelig informasjon - bilde 24

 tilgjengelig informasjon - widgit logo-bilde-25

Normedia Logo - Løsninger for inkludering og tilgjengelighet

Norske versjoner ved: NorMedia:  www.symboler.no  www.normedia.

 

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Om Widgit Software 13

Om Widgit Software

Grunnleggerne av Widgit har vært pionerer i bruk av symboler for å støtte leseferdighet og kommunikasjon i mer enn 25 år, og har lenge vært blant foregangspersonene i utviklingen av dette feltet.

Widgit utgir en rekke programverktøy for å lage symboliserte dokumenter - til bruk både i trykt materiale og på nettet. (Blant annet SymWriter og På Trykk)

Widgit’s programvare og tjenester er verdens første i sitt slag, og Widgits Lese og Skrive symboler (WLS) er det eneste symbolsettet som er utformet spesielt for lesere med særskilte opplæringsbehov.

Widgit tilbyr også en rekke tjenester for å hjelpe organisasjoner med å gjøre informasjonen deres mer tilgjengelig.

Les mer på neste side om NorMedia som tilbyr programmer og tjenester i Norge.

 
Symboler.no Logo  
Tilgjengelig info for alle - Om NorMedia 14

Om NorMedia

NorMedia tilbyr flere programmer innenfor symbolbruk. Kort fortalt kan NorMedia som selskap beskrives slik med symboler:

NorMedia tilbyr løsninger for inkludering og undervisning for alle alderstrinn.

NorMedia tilbyr pedagogisk programvare for skole og hjem.

Selskapet har mer en 20 års erfaring innenfor tilgjengelighet og inkludering.