Eks.1. Forbedre atferden

Skrivervennlig versjon

David gikk i 3. klasse (7-8 år) med læringsnivå tilsv. en 1.klassing i den nasjonale læreplanen. Språket og kommunikasjonsevnene var svært dårlige, og han fant det vanskelig å uttrykke ideene sine. David hadde også svakt auditivt minne. Han var ikke i stand til å tilegne seg 3. klasse pensumet uten betydelig tilrettelegging av materialet.

David hadde gode visuelle ferdigheter og responderte godt på symboler og fotografier. Han hadde begynnende lydgjenkjenning og kombinasjonen av lyd og symbol hjalp ham med å forstå ordet og dets betydning. Staben brukte en symbolstøttet kalender med ham hver dag. Ved å krysse av hver dag når den var gått, var han i stand til å finne ut hvilken dag det var. Han kunne ikke gjort det uten symbolene for dager og måneder.

Bildene viser at David skriver uavhengig ved hjelp av symbolord tavler lagd i ”Kommuniser: På Trykk” (In Print). Nøkkelordene ble lagt inn i tavla i kronologisk rekkefølge etter historien ”The Tiny Seed” av Eric Carle. Læreren leste først gjennom historien og forsikret seg om at David fant nøkkelordene i tavla si.

SIP-11-s7-stor

Oppgaven var å gjenfortelle favorittdelen i historien. Han gjorde det ved å bruke symboler som en visuell påminnelse for å huske historien, og så kopiere ordet under det passende symbolet. Læreren hjalp ham med å formulere hver setning og øve på den verbalt før han prøvde å skrive den.

Davids skrivemål var å bruke en stor bokstav i begynnelsen av en setning og et punktum på slutten. Disse ble også symbolisert slik at de kunne bli referert til og han kunne se det - en ny visuell påminnelse. David så seg selv som en "forfatter" i dette arbeidet, som sterkt styrket hans selvtillit. Hans atferd i skriveøkter uten symbolstøtte (når materialet ikke var tilgjengelig) var svært forskjellig. Han ropte og forstyrret andre elever og var generelt nedbrytende.

 

Forrige: Sammendrag
Forrige side
Neste: Eks.2. Økende selvstendighet og uavhengighet
Neste side