Eks.2. Økende selvstendighet og uavhengighet

Skrivervennlig versjon

Anna er en 6. klassing som har fulgt et tale og språkopplegg i over 5 år. Hun har alvorlige tale og språkvansker og dårlige lese- og skriveferdigheter. Hennes forståelse ligger over disse ferdighetene. Hun blir veldig frustrert når hun ikke kan finne de ordene hun ønsker eller ikke kan skrive ned ideene sine. Hun ofte gir opp og svarer ikke frivillig i klassen.

Vi brukte først "Skrive med Bilder” programmet (erstattet av SymWriter) med Anna til å lage enkle lesebøker og hjelpe henne med å lese inn setninger. Det gjorde stor forskjell - nå kunne hun lese ord for ord i stedet for å gjette, og få tilgang til en ordliste som hun kunne spille inn uavhengig. Vi støttet også språket hennes med ledsagende sufflørkort.

Anna finner det veldig vanskelig å formulere en setning med ordene i riktig rekkefølge, noe som gjør det vanskelig for henne å kommunisere med andre. Hun må ha tid til å tenke og mye visuell påminnelse og oppmuntring. Vi lagde spørrekort hun kunne bruke til å stille spørsmål med, som "Hva liker du?" "Når er bursdagen din?". Vi fargekodet ord for å minne henne på å bruke subjekt / verb / objekt osv., og Anna er veldig flink til å huske fargene i hver del av talen og å starte med "Hvem" når det trengs. Deretter fant vi ut at vi kunne lage sufflørkortene hennes slik at hun kunne snakke i forsamlinger og ved juletilstelninger (forutsatt at vi begrenset språket). Hun var stolt av seg selv og foreldrene hennes ble også imponert.

Vi brukte en visuell timeplan for å hjelpe Anna med å huske hvor hun skal være og hva som skjer hver dag. Hun tok dette veldig bra, visste om det var noen endringer og fant ut av dette selv. Dette hjalp også andre barn i hennes gruppe. Vi har utvidet denne symbolstøtten til andre fag som naturfag, historie og geografi. Anna liker disse fagene, men det var vanskelig for henne å bidra uten en til en støtte. Nå har hun en viss grad av selvstendighet ved å bruke historiebøker og ordlister, naturfagopptak og tilrettelagt differensiert arbeid.

SIP-bilde-2-stor

Vi har også utarbeidet sanger og julesanger som hun kan ta med hjem og øve på. Det har hjulpet henne til å bli en del av klassen og delta i klasseaktiviteter. Anna bruker ”Skrive med Bilder” programmet til å prøve seg på staving, skrive setninger, dikt og historier, og sjekke ordforrådet. Hun elsker det og er blitt raskere til å skrive inn ord. Hun er fornøyd med resultatene og liker å skrive ut arbeidet sitt for å ta det med hjem eller vise det i klassen.

"Skrive med Bilder” (erstattet av SymWriter) har virkelig hjulpet Anna med å prestere på områder der hun hadde store vanskeligheter før. Hun er en visuell type og symbolstøtten har vært en stor fordel for henne. Hennes selvtillit har økt og hun lykkes i klassen.

 

Forrige: Eks.1. Forbedre atferden
Forrige side
Neste: Eks.3. Læring
Neste side