Eks.3. Læring

Skrivervennlig versjon

En undersøkelse om verdien av symboler for å tilegne seg nytt ordforråd.

Stockingford Infants School bruker symboler i skolen for å støtte kommunikasjonsvennlige miljøer. Læreren Dena ønsket å evaluere bruken av symboler i opplæringen. Som en del av et etterutdanningsstudium observerte hun tre elever med kommunikasjonsvansker over en 8 ukers periode, i et prosjekt for å vurdere betydningen av symbolbruk i tilegnelsen av nytt ordforråd.

Elevene var i femårs alderen og hadde problemer med å lese de 45 første høyfrekvente ordene. I den ukentlige økten brukte Dena flashkort (som vises et kort øyeblikk) med ordet alene, og med ordet pluss symbolet i en rekke spill og aktiviteter i løpet av testperioden. Hun brukte ordforrådet både isolert og i forbindelse med lesing av bøker. Alle tre elevene hadde betydelig framgang i løpet av perioden, men mest bemerkelsesverdig var framgangen til barnet med de alvorligste lesevanskene.

Gevinsten kan neppe tilskrives metoden og bruken av symboler alene. Det er mange andre mulige faktorer som kan påvirke. ”Likevel er det observasjoner som tyder på at symbolbruk har hatt en positiv effekt” i følge læreren. Indikatorene hun trekker fram er at så vel som å gjenkjenne ordene forstod barna betydningen av ord som ”de/han/hun”, noe de ennå ikke kunne bruke riktig i sitt spontane talespråk. Når de leste fra teksten alene kunne de lese gjentatte setninger, men ikke alltid fra ord til ord. Men når symbolene var til stede så en at barna pekte på symbol etter symbol når de leste.

Hun rapporterte også at barna viste en positiv holdning til de aktivitetene som involverte symboler og gikk løs på oppgavene med entusiasme. "Symbolene tillot også at et barn med svært begrenset ferdighetsnivå kunne ta meningsfylt del i aktiviteter med sin flinkere jevnaldrende."

SIP-12-s9-stor

Noen av deltakerne i denne tidlige bruken av symboler i leseferdighetstrening var redd for at barna kunne bli "avhengig" av symboler, og at de burde fases ut så snart som mulig. Dena følte at en slik holding var urimelig, selv om barna ble oppfordret til å lese teksten uten symboler i leseaktivitetene. Hun mener at symbolene bidro til en inkluderende strategi og støttet visuelle elever ved å gi dem tilgang til å lese og til informasjon samtidig som de lærer å lese trykte ord.

 

Forrige: Eks.2. Økende selvstendighet og uavhengighet
Forrige side
Neste: Eks.4. Motivasjon
Neste side