Eks.4. Motivasjon

Skrivervennlig versjon

Fortelle historier. Bruk av symboler og gestikulering for å støtte naturfag. En lærer fra Weddington Primary School rapporter:

I 5. klasse har vi studert emnet ”Jord, sol og måne”. Jeg utarbeidet et opplegg med symbolisert materiale og sentrale temaord ved hjelp av ”Kommuniser: På Trykk” (In Print). Undervisningsøktene har vært visuelle og multisensoriske. Barna var svært entusiastiske. Virkningen av disse metodene fungerte godt for en veldig visuell elev. Klasselæreren hans rapporterte baketter at i en gjennomgang i klassen hadde dette barnet hånden sin oppe for å svare på alle spørsmålene, og hans svar viste at han hadde lært like mye, om ikke mer, enn noen av hans klassekamerater.

Gevinsten er ikke bare i kunnskap, men også i økt selvtillit som følge av ekte ros foran jevnaldrende og følelsen av at "jeg kan". Jeg brukte liknende materiale og metoder med nåværende 6. klasse i fjor da de var i år 5. klasse. Tester som repeterer emner har vist at et bestemt barn har beholdt mye av informasjonen som ble gitt i 5. klasse. For et barn som ikke er spesielt motivert i andre fag og ikke lykkes på samme nivå som sine jevnaldrende er dette en reell suksess.

Inkluderingen av symboler støtter multisensorisk læring. En av elevene jeg jobber med er et svært visuelt barn. Han finner det å forklare seg og å huske ord svært vanskelig. Men symboler synes å gi ham den koblingen han trenger for å gjenkalle språket. Når han så symbolet jeg brukte for å instruere kunne han huske ordene og riktig rekkefølge.

  SIP-13-s10-stor   SIP-14-s10-stor

SIP-15-s10-stor   SIP-16-s10-stor

 

Forrige: Eks.3. Læring
Forrige side
Neste: Eks.5. Faglig engasjement
Neste side