Eks.5. Faglig engasjement

Skrivervennlig versjon

I Clapham Terrace School bruker de ”romerske” bøker. Læreren innførte symbolversjoner av bøkene for to barn, en gutt som var svært vanskelig å motivere, og en utenlandsk jente med store hull i det engelske ordforrådet.

Jeg jobbet med disse to elevene i en tre ukers periode med to økter i uka. Jeg begynte med å spørre dem hva de visste om romerne, slik at vi kunne komme tilbake til det senere. Gutten hadde en viss forståelse av romerne, men ikke jenta. Gutten manglet forståelse for begreper, men elsket bøker, inklusiv symbolboka. Jenta skrev: "Jeg leste den første sida og så ville han lese resten”. Da jeg stoppet for å sjekke ordforrådet, sa han utålmodig: "La oss komme videre. Jeg vil lese denne delen". Han elsket bildene og gledet seg over å fortelle oss alt han visste om dem. Hun var også engasjert i å lese bøkene i lang tid, og symbolene hjalp henne til å delta i lesingen.

Hun gledet seg mest over å se på bildene når jeg introduserte ordene, og ville snakke om dem. Hun var mindre opptatt av lesing. I den andre økten den uka viste begge barna fortsatt interesse, og husket noen få av de nye termene som ble introdusert. De brukte flashkort for å identifisere spesifikke ord og diskutere meningen.

I den andre uka husket begge barna godt med ord og var oppmerksomme på oppgavene. De har begge gjort en stor innsats for å huske merkelappene fra forrige gang. De spesifikke ordene de kunne huske var Roma, keiser, sverd, skjold, akvedukt, legion og formålet med skilpaddeformasjon. Ved slutten av den andre uka var de i stand til å lese fra symbolstøttede bøker. Disse bøkene har symboler / bilder knyttet til nye og vanskelige ord. Det var tydelig at symbolene hjalp dem til å huske og å forstå begrepene.

SIP-17-s11-stor   SIP-18-s11-stor

I den tredje uka innførte vi et ”par”-spill som bruker flashkort. Det var svært vellykket. Før vi startet så vi på kortene for å diskutere innholdet. De var svært opptatt av å spille, og det oppmuntret til mer diskusjon etter hvert som vi spilte.

Symbolene ga åpenbart motivasjon og hjalp dem med å forstå ord og meningen med ordene. To andre barn som ikke hadde sett bøkene før, var i stand til å lese mye av den symbolstøttede teksten selvstendig.

 

Forrige: Eks.4. Motivasjon
Forrige side
Neste: Ressurspakker fra SIP prosjektet
Neste side