Lære å lese

Skrivervennlig versjon

Noen elever vil kanskje aldri oppnå full funksjonell mestring av tekst. For slike elever kan symboler være et viktig hjelpemiddel. Spørsmålet er om flere elever kan få hjelp med å lære å lese uten å bli avhengige av symbolene.

I SIP prosjektet har en fokusert på å støtte unge lesere. Noen elever strever med å lære de første 50 høyfrekvente ordene, og skolene har ofte begrenset materiell for dette ordforrådet. De såkalte ”Zed” bøkene bruker symbolstøtte for å bistå ordgjenkjenning samtidig som de gir visuelt stimulerende grafikk. Bøkene dekker emner fra virkeligheten og elevene blir motivert av figurene. De begynner å se seg selv som ”lesere”, noe som bedrer selvbildet og deres evne til å lære.

I Widgits dataprogrammer har det alltid vært mulig å endre nivået på symbolstøtten, slik at avhengigheten av visuelle ledetråder kan fjernes om de ikke lenger trengs. Zed bøkene leveres med to nivåer. På nivå A har alle ordene bildestøtte, mens målordene bare har tekst på nivå B. Nivå A bistår innlæring av ord, mens nivå B bistår ved lesing av teksten.

Fordelen med å bruke symboler er at bøkene kan dekke mer fantasifullt materiale. Det er også fordeler ved å ha bøkene elektronisk. De kan lett skrives ut for hver elev, for å leses, tas med hjem og registrere framgang. Bøkene kan også redigeres, for eksempel ved å fjerne målordene slik at eleven må skrive dem for hånd, eller fjerne all tekst for å lage nye setninger, eller ved å fjerne bildene slik at eleven kan tegne sine egne.

SIP-10-s6-stor

 

Forrige: Selvstendighet og uavhengighet
Forrige side
Neste: Sammendrag
Neste side