Motivasjon og atferd

Skrivervennlig versjon

Vi bruker tekst for å bistå gjennomføringen av store deler av pensum. De elevene som har problemer med tekster vil ofte bli frustrerte over mange aspekter av skolehverdagen, fra å overleve i det generelle skolemiljøet via lese / skriveferdighetsarbeidet til å forstå skriftlige instrukser, arbeidsark og læreplaner etc..

En lærer bruker symboler for å forklare

Hvis vi kan skille ut leseferdighetsproblemene fra andre oppgaver kan vi redusere frustrasjonsgraden betydelig. Det fins mange andre tilfeller enn de som beskrives her, der lærere har sett sterkere motivasjon på grunn av bruk av symboler.

Selvfølgelig vil ikke alle tilfeller av dårlig oppførsel bli avhjulpet ved å øke engasjementet og interessen gjennom symbolstøtte, men mange opplever at de hjelper dem til å bli som andre elever. Symboler har også vist seg å ha en rolle i håndtering av problematferd, ved å skape mer effektive måter å kommunisere med elevene på.

Mange kan ikke forstå eller huske muntlige instrukser og informasjon. Å holde opp et symbolkort for å forsterke en muntlig instruks eller forespørsel kan hjelpe en elev til virkelig å forstå hva slags atferd som forventes.

Symboler kan gi disse barna en stemme å uttrykke seg med når ordene svikter dem.

 

Neste: Læring og pensum
Neste side