Ressurspakker fra SIP prosjektet

Skrivervennlig versjon

Materialet som ble utviklet under SIP prosjektet er fritt tilgjengelig for nedlasting eller til symbolsk nedlastingspris. Det inneholder både ressurser innen mange av læreplanens fagområder, samt tverrfaglige pakker og aktuelle emnepakker for ulike årstider osv.. Ressurspakkene har gjerne mellom 10 og 20 aktiviteter og lesebøker som kan skrives ut fra ”Kommuniser: På Trykk” (In Print) programmet.

Alt i alt er det utviklet mer enn 200 ressurspakker fra ulike fagområder og emner i SIP prosjektet. De bygger på mer enn 5000 nye opplæringsrelaterte symboler. NorMedia vil etter hvert tilrettelegge norske ressurspakker fra SIP prosjektet, som for øvrig fortsetter for fullt. Planen er å dekke hele pensum med relevante symboler i løpet av 2010!

SIP-19-s12-stor         SIP-logo         SIP-DISCS

NorMedia inviterer til Norske Pilotprosjekter etter SIP modellen

NorMedia inviterer skoler og andre interesserte enheter til å etablere Norske pilotprosjekter etter mønster av SIP prosjektet i England. Vi vil støtte lokale pilotprosjekter på samme måte som Widgit Software har gjort i England - med aktuell programvare og support med kurs og annen oppfølging. Et klart mål er å lage Norske ressurspakker som alle andre kan ha glede av senere. Vi tenker oss f.eks. 3 prosjekter fra ulike landsdeler - gjerne fra sør til nord. Vi inviterer alle interesserte til å ta kontakt med oss, og ser fram til å høre fra dere!

 

Forrige: Eks.5. Faglig engasjement
Forrige side