Sammendrag

Skrivervennlig versjon

Inkluderingsprosessen har sine egne utfordringer. Elever kan ha ulike grader av lærings- og kommunikasjonsproblemer, eller har kanskje ikke engelsk som sitt første språk. Erfaringene fra Warwickshire er at ved å bruke symboler i læreplanene og mer generelt i miljøet rundt skolen, føler mange elever seg tryggere og får økt læringsutbytte. De neste sidene gir fem eksempler fra skoler i Warwickshire distriktet som illustrerer verdien av symbolbruk for enkelte barn.

SIP-logo

Forrige: Lære å lese
Forrige side
Neste: Eks.1. Forbedre atferden
Neste side