Selvstendighet og uavhengighet

Skrivervennlig versjon

Vi støtter elevenes selvstendighet så godt vi kan i klasserommet. Det er psykologisk viktig for dem og praktisk for læreren. Elever med lesevansker kan også ha vansker med å holde på verbal informasjon. Så vi trenger virkelig måter å gi trykt informasjon på som elevene kan forstå.

SIP-9-s5-stor

Symbolstøttede arbeidsark og visuelle timeplaner osv. kan bidra til å gi god informasjon i så måte.

 

Forrige: Selvstudium
Forrige side
Neste: Lære å lese
Neste side