Selvstudium

Skrivervennlig versjon

Selvstudium er en viktig del av læringen. Mange elever som har ferdighetsproblemer finner egen forskning og studier vanskelig. Ofte har lærebøkene for mye tekst eller oppsettet er for krevende. Disse elevene kan være i stand til å håndtere ideer og informasjon om de får hjelp til å forstå ordene og deres betydning.

For eksempel har vi lagd en rekke historiebøker om romerne og grekerne. En rekke emner er dekket i hvert sett, og hver emnebok er lagd på fem nivåer. De spenner fra bøker med et bilde og en enkel tekstinformasjon, et tekstnivå med støtte for nøkkelord og nye ord, via nivåer med symbolstøtte til bøker med kun ett illustrerende symbol per side. På denne måten gir symbolene differensiert tilgang til læreplanene.

SIP-8-s5-stor

 

Forrige: Læring og pensum
Forrige side
Neste: Selvstendighet og uavhengighet
Neste side