SymWriter.

Bøyningsformer

Med WLS (Widgit lese- og skrivesymboler) får man vist bøyningsformer ved hjelp av forskjellige grammatiske tillegg for substantiver, verb og adjektiver. Dette kan være en god støtte for blant annet elever med norsk som andre språk.

Bøyningsformer_substantiv_verb:adjektiv