SymWriter.

Lag ord

Sett sammen ord av ord-deler.

Mange ord er vanskelige å skrive. Ved hjelp av disse tavlene, kan man sette sammen deler av ord. Når man velger riktige bokstaver kommer det fram et bilde. Setter man sammen feil f.eks. skjuk i stedet for sjuk, markeres ordet, og man kan sjekke med stavekontrollen.

Sett sammen bokstaver til ord