SymWriter.

Sammenlikning SymWriter og SMB

Funksjon

SMB2000

SymWriter

Talende tekstbehandler X X
Tillegg: Widgit Pictures bildebank   X
Stavekontroll med bilde- og talestøtte X X
Grafikk vises løpende i eget sidepanel   X
Fleksibel, skalerbar sidelayout   X
Dra og dropp grafikk   X
Enkel fildeling – all informasjon i en fil   X
Talende symbolprosessor X X
WLS Widgit Lese og Skrive Symboler tidl. Rebus X
Smart Symbolisering med setningsanalyse   X
Kvalifikatorer for flertall, bøyninger, mer-mest delvis X
Justerbare tekster og symbolstørrelser X X

Velg det beste symbolet for ordet

X X
Se alle symbolvalgene - også i tekst modus   X
Symbolene kan vises over eller under teksten X X
Legg til egne bilder som symboler X X
Miniatyrbilder av alle bildevalg   X
Miniatyrbilder av bilder en blar etter   X
Tavler for skriving X X
Enkelt å lage og redigere tavler for skriving   X
Fri form tavler   X
Alternativ skanning med en eller to brytere X X
Tavler for utskrift Se På Trykk