SymWriter.

Skriv med helord

Hjelp for personer med drårlig motorikk eller personer som av andre årsaker ikke kan skrive.

I SymWriter kan man skrive med helord og bilder fra et skjermtastatur (tavle). Man kan styre programmet med brytere, berøringskjerm/interaktivt whiteboard . Tavlene kan utformes induviduelt, og det følger med en rekke eksempler på bruk av tavler og maler, som man kan fylle ut selv. Det er enkelt å lage egne tavler fordi bildene kommer automatisk.

En slik tavle kan brukes til å skrive om seg selv,

tavler for skrivehjelp

Denne tavla kan brukes til å planlegge dagen.

planleggisngstavle