SymWriter.

Symboler i vanskelig tekst.

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet på en internett side, kan teksten klippes ut og limes inn i Symwriter. Du får da bilder til teksten, og den kan leses opp for deg.

Her en utklipp fra aftenposten.no.

klipp og lim fra en internett side