SymWriter.

Tidlig skrivetrening med bilder og tale.

SymWriter er godt egnet for begynnende lese- og skriveopplæring.

Brukergrensesnitt kan tilpasses. Her er et eksempel på en enkel verktøylinje. Lengst til høyre vises alternativer for det ordet du skriver.

.Enkel skriving

Bruk egne foto og skriv en historie.  I dette eksemplet er det brukt flere verktøy og symboleviseren er slått av.

Egne bilder