Bøyningsformer

Skrivervennlig versjon

Bøyningsformer - Verb

Fortidsformer blir indikert ved en bakover pil over verbet, og framtid ved en framover pil.

Bøyningsformer i WLS
Bøyningsformer i WLS

Flertall - Substantiver

Flertallsformene blir indikert ved et dobbelt plusstegn (tilsv. 'flere' og 'også'). Det er imidlertid ikke alle symbolbrukere som trenger flertall, enten fordi de forvirrer, eller fordi de kan lese ordet og bruker symbolet for å minne dem om begrepet. En kan også skjule disse kvalifikatorene i Kommuniserprogrammene.

Forrige: Tid
Forrige side
Neste: Negativer (nektelser, nekting, forbud)
Neste side