Familie

Skrivervennlig versjon

Sirkelen indikerer tilhørighet. 'Mor' er en kvinne i en sirkel (min kvinne), og 'kone' har et hjerte tilknyttet. 'Kjæreste' har hjerte, men ingen sirkel osv.. 'Søster' og 'bror' symbolene benytter gråfarge for å trekke oppmerksomheten til målelementet, med en kjønnsløs figur i sirkelen. Medlemmer av den større familien er representert ved en sirkel med mennesker i, for å indikere en mann/kvinne/gutt/jente knyttet til familien. Stemor/-far/-søster osv. er indikert med en stiplet sirkel (med brutt strek).

Familie i WLS

Forrige: Fyrstikkpersoner og ikke-fyrstikkpersoner
Forrige side
Neste: Pronomener
Neste side