Framtidig utvikling

Skrivervennlig versjon

Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess, og nye konvensjoner og tilleggsstrukturer utvikles etter hvert som det oppstår nye behov.

NorMedia arbeider kontinuerlig med utvikling av symboler for spesielle norske begreper.

Norske mynter og sedler

Norske penger i WLS

Eksempler på norske symboler

norske symboler i WLS

Eksempler på nordiske symboler

nordiske pass i WLS

Forrige: Ikke billedlige (abstrakte) elementer
Forrige side