Ikke billedlige (abstrakte) elementer

Skrivervennlig versjon

Abstrakte symboler har alltid medført problemer, og det er et spørsmål om de trengs i den mer grunnleggende symbolkommunikasjonen. Der hvor det har vært nødvendig eller ønskelig, har de blittbeholdt eller redesignet langs logiske linjer. Disse symbolene må normalt læres.

Abstrakte symboler i WLS

Forrige: Andre nøkkelelementer
Forrige side
Neste: Framtidig utvikling
Neste side