Medisinske symboler

Skrivervennlig versjon

Konsulenter vi har kommunisert med ønsket mulighet for å skille mellom ulike profesjonelle nivåer. For eksempel har tannlegen et rødt kors og tannpleieren et hvitt kors. Symbollesere som ikke forstår betydningen av fargene, harkanskje heller ikke behov for å forstå hva rolleforskjellene betyr.

Medisinske symboler

Forrige: Negativer (nektelser, nekting, forbud)
Forrige side
Neste: Spørreord og ikke-spørreord
Neste side