Pronomener

Skrivervennlig versjon

Det fins to typer pronomener: personlige pronomener og eiendomspronomener (besittende). Personlige pronomener: Hånden er forsynt med et pilhode for å peke på personen. Eiendomspronomener har en fylt sirkel som representerer en knyttet hånd.

Pronomen i WLS

Forrige: Familie
Forrige side
Neste: Komparativer
Neste side