Spørreord og ikke-spørreord

Skrivervennlig versjon

Det er viktig å skille mellom bruken av et ord for å indikere et spørsmål, og annen bruk av ordet.

Spørreord i WLS

Forrige: Medisinske symboler
Forrige side
Neste: Utrop
Neste side