Tid

Skrivervennlig versjon

Det var mye diskusjon om bruk av hender på klokka. Å ha med hender kan antyde en bestemt tid, men å utelate hender gjør at elementet enten ser ut som en matte (uten tall) eller et tidsur (en timer) (med tall). Det ble derfor besluttet å benytte en tid som ikke ble raskt oppfattet (sju minutterpå to). Tid settes normalt i forbindelse med klokka.

Tid i WLS

Forrige: Preposisjoner
Forrige side
Neste: Bøyningsformer
Neste side